Friday, 31 August 2007

Hikmah


Kita menemukan
Kedermawaan dalam Taqwa,
Kekayaan dalam Yaqin,
dan
Kemuliaan dalam Kerendahan Hati.

Abu Bakar As Siddiq ra

Monday, 27 August 2007

Kehidupan

"Wahai Bani Adam!

Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari.
Ketika hari telah berlalu,
maka berlalu pulalah sebahagian dari dirimu"


Hasan Al-Basri

Wednesday, 22 August 2007

Dialah Allah..


Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Zat yang menciptakan matahari.


Bediuzzaman Said Nursi