Thursday, 29 January 2009

KEIKHLASAN

Hammad bin Yazid telah mengatakan dalam riwayatnya bahawa dahulu Ayyub bila menceritakan suatu Hadith, ia langsung tersentuh hatinya hingga air matanya keluar. Bila air matanya keluar, ia memalingkan mukanya seraya bersin dan mengatakan:"maaf, saya sedang selsema." Dia berpura-pura diserang influenza demi menyembunyikan air mata tangisannya.

Al-Hassan Al-Basri telah mengatakan:"Dahulu seorang lelaki (dari kalangan ulama salaf) bila duduk mengajar di majlisnya dan air matanya hendak keluar, dia berusaha untuk menahannya agar tidak sampai keluar. Akan tetapi, jika tidak tertahankan, dia akan bangun dan pergi, lalu menangis diluar majlisnya.

Muhammad bin Wasi' , salah seorang tabi'in, mengatakan bahawa dahulu seseorang menangis (setiap kali melakukan qiyamullail) selama 20 tahun, sedangkan isterinya sendiri tidak mengetahuinya.


Muhammad bin Soleh Al-Munajjid
Silsilah A'mal AlQulub

No comments: