Wednesday, 28 January 2009

TUJUAN KEHIDUPAN

Imam Ar-Raghib Al-Ashfihani menyatakan;

Bahawa tujuan utama penciptaan makhluk ada tiga;
  • ibadah - "Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah kepadaKu." (Adz-Dzariyat: 56).
  • khalifah - "...sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.." (Al-Baqarah: 30)
  • imarah - "... Dia yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya..." (Hud: 61)

No comments: